پروژه های مرتبط

[info_list position=”right” font_size_icon=”150″][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^3749|url^https://geoparsian.com/wp-content/uploads/2019/03/sirik-hormozgan1.jpg|caption^null|alt^null|title^sirik-hormozgan1|description^null” info_list_link_apply=”title”]استحصال زمین از دریا-بندر سیریک

سال ساخت:۹۵[/info_list_item][/info_list]

[info_list position=”right” font_size_icon=”150″][info_list_item icon_type=”custom” icon_img=”id^3750|url^https://geoparsian.com/wp-content/uploads/2019/03/estehsal-zamin-az-darya-sirik-hormozgan_compressed.jpg|caption^null|alt^null|title^estehsal zamin az darya-sirik-hormozgan_compressed|description^null” info_list_link_apply=”title”]استحصال زمین از دریا-بندر سیریک

سال ساخت:۹۵[/info_list_item][/info_list]