چشم انداز

  • دارای سرمایه­ های انسانی متخصص و پرانگیزه به عنوان مهم ترین پشتوانه در تولید محصول و ارائه خدمات فنی و مهندسی
  • مجهز به فناوری های روز دنیا، با تمرکز صرف بر تولید تخصصی محصولات ژئوسنتتیک با کیفیتی بالاتر از استاندارد و همتراز محصولات جهانی
  • متعهد به پشتیبانی محصولات تخصصی با خدمات پیش از اجرا (شامل بازدید از پروژه ها و ارائه خدمات متناسب فنی و مهندسی در زمینه طراحی، نقشه کشی و برآورد مالی) و حین اجرا (شامل آموزش و نظارت بر انجام پروژه) و پس از اجرا (شامل مانیتورینگ پروژه های اجرا شده از نظر فنی و کیفی)
  • متعهد به خلق ارزش برای مشتریان از طریق تحقق کیفیت بالاتر از استاندارد، قیمت رقابتی و تحویل به موقع در بازارهایی بدون مرز

 

null
null