راه آهن

تسلیح خاک با استفاده از ژئوگرید در احداث خطوط جدید راه آهن و یا تعریض محورهای موجود، خصوصا در زمین­ هایی که با مشکل ظرفیت باربری مواجه هستند، باعث کاهش هزینه ­های مربوط به ساخت و تعمیر و نگهداری می ­شود. از مهمترین چالش ­های خطوط ریلی، برهم خوردگی دانه بندی مصالح بالاست است که با استفاده از یک ژئوتکستایل به عنوان لایه جداساز، ضمن کاهش هزینه­ های تعمیر و نگهداری زیر اساس، این مشکل نیز برطرف خواهد شد. همچنین دیگر چالشی که طراحان خطوط ریلی با آن مواجه هستند نشست بستر ریل ­است که این مشکل نیز با استفاده از ژئوسنتتیک­ ها و استفاده از خاصیت مسلح کنندگی آنها قابل حل بوده و عمر مفید خطوط راه آهن نیز افزایش می­ یابد­.

همچنین در تقاطع ­های غیرهمسطح خطوط راه آهن، در احداث رمپ های خاکی طرفین پل استفاده از ژئوگریدها انتخاب مقرون به صرفه­ ای است که در عین حال باعث افزایش سرعت اجرای پروژه نیز می ­شود.

  • null
  • null
  • null