ژئوتکستایل آسفالتی

یکی از موارد مهم در بهسازی آسفالت و اجرای روکش های آسفالتی، جلوگیری از انتقال ترک­های انعکاسی موجود در لایه های روسازی قدیمی به روکش جدید می باشد. با توجه به اثرات ژئوسنتتیک ها در افزایش مقاومت کششی آسفالت وایجاد خاصیت جذب تنش در زیر روکش تقویتی، این محصولات در کنترل ترک های موجود، به تاخیر انداختن انعکاس ترکها به روکش جدید آسفالتی مورد استفاده قرار می­گیرند. ژئوتکستایل آسفالتی از الیاف پیوسته پلی پروپیلن با وزن ۱۴۰ گرم در متر مربع ساخته شده است که با دارا بودن مشخصات فنی بسیار خاص جهت تامین کارایی در آسفالت، از مقاومت کششی ۱۰ کیلو نیوتن بر متر، در عین نازکی برخوردار است. این محصول از نقطه ذوب بالایی برخوردار بوده و قابلیت جذب قیر مناسب را دارد و مقاومت الیاف آن در جهت طولی و عرضی یکسان می­باشد.

لیست پروژه ها

 • null

  ژئوگریدها

   گروه ژئوگریدهای تولید شده درشرکت ژئوپارسیان ازنوع بافته شده می باشند.

 • null

  ژئوگریدها

   گروه ژئوگریدهای تولید شده درشرکت ژئوپارسیان ازنوع بافته شده می باشند.

 • null

  ژئوگریدها

   گروه ژئوگریدهای تولید شده درشرکت ژئوپارسیان ازنوع بافته شده می باشند.