بدنه های شهری از تاثیرگزارترین المان‌های منظر شهری هستند و به نوعی هویت بصری شهر را تشکیل می‌دهند. نمای ساختمان‌ها، نمای پل‌ها و کوله پل‌ها، نمای دیوار‌های نگهدارنده، شیروانی‌ها و … از اجزای اصلی بدنه‌های شهری هستند.

یکی از راه‌حل‌های مهم جهت اجرای اهداف زیبایی شناسانه و زیست محیطی منظر شهری استفاده از دیوارهای سبز است. استفاده از تکنولوژی اجرای دیوار حائل ژئوگریدی با استفاده از GPgrid ژئوپارسیان یکی از مقرون به صرفه ترین راه های ارتقای کیفی بدنه های شهری است.

پروژه احداث دیوارحائل ژئوگریدی زیرگذر محمد شهر، استان البرز - کرج
پروژه احداث دیوار حائل ژئوگریدی زیرگذر محمد شهر، استان البرز – کرج
پروژه احداث دیوارحائل ژئوگریدی آ. اس . پ
پروژه احداث دیوارحائل ژئوگریدی آ. اس . پ

استفاده از دیوارهای حائل ژئوگریدی موجب شده دست مهندسان شهرساز و ژئوتکنیک در طراحی انواع جداره‌های شهری باز باشد و بتوانند از نهایت خلاقیت خود برای این بدنه‌های شهری استفاده کنند. دیوارهای حائلی که به صورت توامان باعث ارتقای کیفی منظر شهری شده و  رویکردهای ژئوتکنیکی نظیر پایداری شیروانی‌های خاکی را نیز در نظر داشته باشند.

پروژه بهسازی و ایمن سازی بلوار جانبازان کرج
پروژه بهسازی و ایمن سازی بلوار جانبازان کرج