ماه: اردیبهشت 1398

ژئوگرید چیست و کاربرد آن کدام است

پایگاه دانش
ژئوگرید محصولی ژئوسنتتیکی می باشد که برای مقاوم‌سازی خاک مورد استفاده قرار می گیرد. خاک مقاومت کششی پایینی دارد و به همین دلیل ذرات خاک در برابر بارهای وارده، به راحتی از هم جدا می شوند. این محصولات دارای مقاومت کششی بالایی هستند. بنابراین وجود این محصولات در بین ذرات خاک باعث…