پروژه های مرتبط

 • null

  نام پروژه : احداث دیوارحائل ژئوگریدی Al-jase mountain road

  محل اجرای پروژه : کشور امارات متحده عربیشهر رأس الخیمه

  نام کارفرمای پروژه: General Mechanic Company

  نام پیمانکار اجرایی پروژه : شرکت بهسازان محک

  نام مشاور پروژه: Halcrow consultant engineers

  تاریخ آغاز کار : تیر ۸۷

  تاریخ خاتمه کار : تیر ۸۷

 • null

  نام پروژه : احداث دیوار حائل Abu-Dhabi golf club

  محل اجرای پروژه : کشور امارات متحده عربیشهر ابوظبی

  نام کارفرمای پروژه: TDIC

  نام پیمانکار اجرایی پروژه : شرکت بهسازان محک

  نام مشاور پروژه: Halcrow consultant engineers

  تاریخ آغاز کار : خرداد ۸۷

  تاریخ خاتمه کار : خرداد ۸۷

 • null

  نام پروژه : احداث دیوارحائل ژئوگریدی تعریض جاده هراز تیزی آبعلی فاز ۲

  محل اجرای پروژه : استان تهرانمنطقه آبعلی

  نام کارفرمای پروژه : اداره کل راه و ترابری استان تهران

  تاریخ آغاز کار : آذر ۸۷

  تاریخ خاتمه کار : خرداد ۸۸

 • null

  نام پروژه : احداث دیوارحائل ژئوگریدی تعریض جاده هراز 

  محل اجرای پروژه : استان تهرانمنطقه هراز

  نام کارفرمای پروژه : اداره کل راه و ترابری استان تهران

  تاریخ آغاز کار : دی ۸۶

  تاریخ خاتمه کار : خرداد ۸۷

 • null

  نام پروژه : تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن

  محل اجرای پروژه : استان آذربایجان شرقی شهرک صنعتی بتاب

  نام کارفرمای پروژه : شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی

  نام مشاور پروژه : بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی

  تاریخ آغاز کار :اردیبهشت ۹۲

  تاریخ خاتمه کار : آبان ۹۳

 • null

  نام پروژه : احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

  محل اجرای پروژه : استان مازندرانتقاطع فرودگاه

  نام کارفرمای پروژه : اداره کل راه و ترابری استان مازندران

  نام پیمانکار اجرایی پروژه : شرکت جهاد نصر استان یزد

  نام مشاور پروژه : مهندسین مشاور هراز راه

  تاریخ آغاز کار : فروردین ۸۷